Online aanmelden

Visie & Missie

Afbeelding
Iedereen hoort er op zijn eigen wijze bij!

In 2011 zijn wij gestart met ons kindcentrum, door opvang en onderwijs te intergreren. Als kindcentrum hebben we dan ook één visie centraal staan:

"Als intergraal kindcentrum leveren we samen een bijdrage aan de totale ontwikkeling van kinderen (van 0 tot 13 jaar), tot zelfredzame, verantwoordelijke en sociale burgers.  We creëren een plek waar de scheidslijn tussen onderwijs en opvang vervaagd, waar kinderen hun talenten in brede zin kunnen ontdekken en ontwikkelen en waar we ze voorbereiden op de maatschappij van de toekomst."

 

Maar wat houdt deze visie precies in? Waar kiest u voor, wanneer u uw kind op ons kindcentrum aanmeldt?  Wat betekent deze visie in de praktijk?

Kindcentrum de Bolster is een plek waar opvang en onderwijs samenkomen voor kinderen van 0 tot ongeveer 13 jaar. Op de ochtend wordt er gedegen regulier, opbrengstgericht onderwijs gegeven in  taal, rekenen, spelling en lezen door een enthousiast team van vakspecialisten. Deze vakken komen zo mogelijk op speelse wijze in de opvang terug. In de voor- en vroegschoolse periode staat spel en spelbegeleiding centraal. De wereld oriënterende-  en creatieve vakken worden  tijdens onderwijs en opvang aangeboden in thematische vorm, waarbij gekeken wordt naar talenten van zowel kinderen als professionals.  

 

 

"Op KC de Bolster hoort iedereen er op zijn of haar eigen wijze bij!"