Online aanmelden

Kindcentrumraad

De kindcentrumraad bestaat uit de medezeggeschapsraad van kbs de Bolster en uit de oudercommissie van KDV De Rode Bank. Samen vergaderingen zij ongeveer 6 keer per jaar over diverse zaken die zowel de opvang als het onderwijs raken.  Aan het eind van deze vergadering gaan zij uiteen om ieders apart hun eigen thema's te behandelen. De kindcen trumraad is voor ouders van opvang en onderwijs opengesteld. Wel dient er vooraf contact opgenomen te worden met de voorzitter van een van beide geledingen.

Voorzitter van de medezeggeschapsraad is dhr Harold Wibbelink; voorzitter van de oudercommissie ids dhr M Assink.

U kunt zich ook aanmelden via de mail: mr@kcdebolster.nl of  oc@kcdebolster.nl

Daarnaast kunt u uiteraard ook altijd een MR of een OC vergadering bij wonen