Online aanmelden

Sport BSO

Afbeelding

Uniek in Raalte!! Sport BSO

Na schooltijd lekker bewegen en fit blijven. Kennismaken  met verschillende sporten. Beter worden in sport. Andere kinderen ontmoeten. Fijn jezelf zijn. Samen spelen en sporten in een veilige omgeving!

 

Dat kan op de Sport BSO van KDV De Rode Bank voor alle kinderen uit Raalte van groep 4 t/m 8.

 

Wij vinden het belangrijk dat elk kind gestimuleerd wordt zich in brede zin te ontplooien en zijn/haar talenten te ontdekken. Zo ook op het gebied van sport. Dit kan op het sportterrein van SV Raalte. Kinderen van de groepen 4 tot en met 8 uit heel Raalte zijn na schooltijd* van harte welkom.

* Oostenwind en de Schutse vanaf 14.00 uur. De Linderte vanaf 15.00 uur. De Korenbloem, de Rietkraag, de Bolster, de Ieme/de Hartkamp, de Vogelaar vanaf 15.15 uur.

 

De Sport BSO is zo ingericht dat het een fijne, veilige en vertrouwde omgeving biedt waar volop ruimte is voor een plezierige vorm van sportiviteit en zelfontplooiing.

Zo maakt de Sport BSO gebruik van de compleet vernieuwde gebouwen op het sportterrein van SV Raalte aan de Jan van Arkelstraat. De kinderen kleden zich in de volledig nieuwe kleedkamers om. Voor het eten en drinken, na school en het sporten, staat de geheel nieuwe kantine ter beschikking. En natuurlijk zijn de (kunstgras) voetbal- en handbalvelden van goede kwaliteit.

 

Professionele begeleiding

De kinderen maken kennis met sporten als hockey, handbal, voetbal, tennis, badminton, volleybal en softbal. Dit allemaal onder de professionele leiding van twee sportdocenten die zijn afgestudeerd aan de sportacademie. Eén van hen is tevens combinatiefunctionaris sport van de gemeente Raalte. Zij verzorgt ook de gymlessen op basisschool de Bolster van het Integraal KindCentrum. De sportdocenten worden ondersteund door studenten sport en bewegen.

Dit team van mannen en vrouwen zorgt samen voor een veilige, sportieve omgeving voor de kinderen. Samen lekker sporten, fit  blijven en nieuwe sporten ontdekken!

 

Hoe ziet een middag op de Sport BSO eruit?

Heel cool! En dat begint al bij de rit erheen! Kinderen worden vanaf alle Raalter basisscholen opgehaald met de Stint. Een elektrische bolderwagen waarmee 10 kinderen op een veilige, comfortabele manier vervoerd kunnen worden, ongeacht de weersinvloeden. Wil een kind liever fietsen dan kan dat (in overleg) uiteraard ook.

 

De middag begint met een gezamenlijk moment waarin wat gegeten en gedronken wordt en gekletst over van alles en nog wat. Ook over het aanbod van die middag. Daarna trekken de kinderen hun eigen sportkleding aan en start de sportactiviteit. Het sporten gebeurt grotendeels buiten. Bij heel slecht weer wordt gekozen voor een binnenactiviteit. Sporten maakt hongerig. Mee-eten is daarom ook mogelijk op de Sport BSO. Douchen doen de kinderen thuis.

 

Tarieven

De tarieven van de SportBSO zijn gelijk aan de tarieven van de reguliere BSO. Ook hier kunt u kiezen uit verschillende vormen van buitenschoolse opvang: flexibel of niet flexibel, met of zonder vakantieopvang.