Online aanmelden

Buitenschoolse opvang

Afbeelding
Samen spelen, samen leren

 

 

Ook voor de buitenschoolse opvang wordt er nauw samengewerkt met KBS de Bolster en zijn er voldoende activiteiten waarin plezier voorop staat  en educatie en vrije tijd zich afwisselen. Het is een vertrouwde en rustige plek voor huiswerkbegeleiding, maar ook een prettige overblijfruimte voor de boterham tussen de middag. Hierdoor is er een doorgaande lijn in de opvang voor uw kind. Wij bieden graag waar uw kind om vraagt.

 

Ook hier is het uitgangspunt: kwalitatief goede buitenschoolse opvang met vaste groepen kinderen in de eigen ruimte (stamgroep), maar met een open deuren beleid. Kinderen maken gebruik van verschillende ruimtes, verlaten hun groepsruimte of stamgroep en gaan soms onder begeleiding buiten KDV De Rode Bank deelnemen aan een activiteit.

 

Bij de BSO van KDV De Rode Bank kunnen ze lekker bijkomen: stoom afblazen of zich juist even terugtrekken. De pedagogisch medewerkers voelen de behoeften van uw kind feilloos aan.  Uw kind ontwikkelt zich in een rap tempo naar meer zelfstandigheid. En het krijgt bredere interesses. Daar speelt de inrichting van de BSO De Rode Bank helemaal op in. Wij stimuleren kinderen om hun fantasie en talenten te ontwikkelen.

In deze fase is het erg belangrijk dat uw kind aansluiting vindt en vriendjes en vriendinnetjes maakt. De BSO nodigt de kinderen uit om samen op te trekken.