Online aanmelden

KDV de Rode Bank

Afbeelding
Daar speelt uw kind goed!!

Welkom op de pagina van KDV De Rode Bank 

 

KDV De Rode Bank is een professioneel geregelde kinderopvang in Raalte. Aan de Kastanjelaan 1 komen kinderdagverblijf, peutergroep, voorschoolse kinderopvang en buitenschoolse kinderopvang samen. Samen met de naastgelegen KBS De Bolster vormen zij het integraal kindcentrum KC de Bolster.

 

KDV De Rode bank biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar en bestaat uit 3 groepen dagopvang, 1 peutergroep en 1 groep buitenschoolse opvang (4-6 jr) en 1 groep sportBSO (6-13 jr). Bij zowel dagopvang als buitenschoolse opvang zijn enkele flexibele plaatsen beschikbaar.

 

De openingstijden zijn van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds.

Het voorziet kinderen in een totaal dagarrangement en biedt ouders de mogelijkheid om hun zoon/dochter mee te laten eten.

 

KDV de Rode bank is onderdeel van kindcentrum de Bolster. Dit houdt in dat het aanbod van de verschillende afdelingen van KDV De Rode Bank zoals op het kdv, de peutergroep en de buitenschoolse opvang inhoudelijk en organisatorisch is afgestemd op het aanbod van de Bolster.  Er wordt aangesloten bij de thema’s op school. De peuters hebben geregeld activiteiten in de school (waaronder peutergym) om langzaam te wennen aan de basisschoolperiode.

 

Door de pedagogische kennis en achtergrond van onze medewerkers, zijn wij ons meer dan bewust van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor uw kind. Wij bieden veiligheid, geborgenheid, een vast ritme en een doorgaande lijn in de opvang voor uw kinderen zowel voor-, en naschools, als op school!