Online aanmelden

Kinderdagverblijf

Afbeelding
Spelend leren

  

KDV De Rode Bank is een fijne en veilige omgeving voor de kleinste kinderen van 0 tot 4 jaar. Baby’s en peuters kunnen hier naar hartenlust en op eigen niveau spelen en andere kinderen ontmoeten. Goede verzorging en evenwichtige aandachtsverdeling aan alle leeftijdsgroepen heeft onze prioriteit. KDV De Rode Bank werkt intensief samen met kbs de Bolster, door onder andere gezamenlijk te werken aan thema’s en diverse activiteiten.  Hierdoor zal het voor kinderen op jonge leeftijd al mogelijk zijn om in een veilige omgeving kennis te maken met de basisschool, waardoor de stap naar de basisschool uiteindelijk minder groot wordt.

 

Groepen:

Op KDV De Rode Bank werken we met 3 verticale groepen. Deze groepen zijn open van 7.00 uur tot 19.00 uur. De groep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Gedurende een dagdeel kan het voorkomen dat er kinderen uit de groep gehaald worden en een dagdeel op de peutergroep verblijven. Incidenteel kunnen de 3 verticale groepen worden samengevoegd.

Uitgangspunt voor de verticale groepen zijn dat de groepen zo min mogelijk wisselen van samenstelling. Een kind blijft 4 jaar lang bij dezelfde pedagogisch medewerker. Dit zorgt voor een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid bij u en uw kind. Door de verschillende leeftijden in de groep leren de kinderen van en met elkaar. Elk kind is een keer de jongste en een keer de oudste.

 

Dagritme:

Het dagritme is een uitgangspunt. Natuurlijk is het mogelijk dat er van het ritme afgeweken wordt, als blijkt dat het niet aansluit op het ritme van thuis. Dit bekijken we per kind. Ook kan het door activiteiten op een groep voor komen, dat van het dagritme wordt afgeweken. Dit zal vaker incidenteel zijn dan met regelmaat, dit om de structuur van de dag zoveel mogelijk vast te houden. Dit geeft rust voor de kinderen.

Voor de baby’s geldt dat zij zoveel mogelijk het dagritme van thuis volgen voor wat betreft het eten, drinken, spelen en slapen. De dreumesen volgen al wat meer het dagritme van de groep, het (mogelijk) individuele slaappatroon uitgezonderd. Van de peuters wordt verwacht dat zij het dagritme van de groep in zijn geheel volgen. Het slapen van de kinderen is afhankelijk van de behoefte van het kind en de wensen van de ouders.

 

Activiteiten:

 

Elke dag dezelfde regelmaat is voor de kinderen duidelijk en prettig, kinderen weten op deze manier goed waar zij aan toe zijn. Wij proberen naast de steeds terugkomende activiteiten ook plaats te maken voor nieuwe, afwisselende en uitdagende activiteiten, waarvan we natuurlijk ook veel buiten zijn. De meeste activiteiten vinden plaats in het gebouw van KDV De Rode Bank. Tevens kan er bij bepaalde activiteiten gebruik gemaakt worden van de naastgelegen school KBS de Bolster.

 

De activiteiten die wij bieden, zijn over het algemeen gericht op kleine groepjes van zo’n vier tot zes kinderen. Activiteiten met de gehele groep organiseren wij op feestelijke momenten zoals een verjaardag, Sinterklaas, of bij een ander groot feest. Wij bieden een zo breed mogelijk activiteitenaanbod aan, zodat een kind ook andere interesses leert ontwikkelen. Wij bieden de kinderen zoveel mogelijk variatie aan in activiteiten, maar stellen de kinderen ook in de gelegenheid om veel vrij te spelen. Soms vinden er uitstapjes plaats met de kinderen. Eén of twee kinderen worden bijvoorbeeld meegenomen wanneer er boodschappen gedaan worden, of zomaar om een wandeling te maken. Of wij gaan wandelen, dat hangt ook af van het aantal kinderen dat aanwezig is en van hun leeftijd. Een geliefd uitstapje is de speeltuin in de buurt.

 

De verjaardag van ieder kind wordt gevierd. Dit kan samen met de ouders, maar dat hoeft niet. De groep en een stoel worden versierd. Er wordt een verjaardagmuts gemaakt en er worden verjaardagsliedjes gezongen. Er kan door het kind worden getrakteerd, maar liever niet teveel snoep. Voor ideeën over gezonde traktaties kunnen ouders terecht bij de pedagogisch medewerkers. Wanneer ouders niet bij de verjaardag van hun kind aanwezig kunnen zijn, kunnen er op verzoek foto’s worden gemaakt. Er mogen in het belang van privacy geen video opnames worden gemaakt